Корпоративен Интернет

Безпрекословно качество, без манипулация на трафика.

Като един от доставчиците на корпоративен интернет с най-голям опит (над 20 години), разполага с:

  • автономна система AS42205
  • собствен набор от IPv4 и IPv6 мрежи
  • двойно подсигурен хардуерен и мрежови ресурс в различни физически Дейта центрове
  • международна Интернет свързаност директно с Тier 1 доставчици
  • петорно подсигурена международна интернет свързаност с капацитет от 15 Gbps
  • четворно подсигурена свързаност към българското интернет пространство с капацитет от над 40 Gbps
  • директна LX (local exchange) собствена оптична свързаност с всички големи доставчици – A1, VivaCom, BulSatCom, IpAcct, Net1, OnlineDirect и Bulgarian Internet Exchange (bix.bg)
  • публичен looking glass server – lg.tbros.net
  • мониторинг център с два независими метода на оценка на моментното състояние и известяване в реално време, с клиентски достъп - partners.tbros.net

От години “Т БРОС” е основен интернет доставчик на световните музикални корпорации в България, фармацевтични концерни, застрахователни и одиторски компании, на колеги от ИТ бизнеса /application & software developers, content providers, support teams/, архитектурни бюра, инфраструктурни холдинги, спортни федерации и клубове (вкл. всички турнири на UEFA/FIFA в страната) и т.н. От 2020г. компанията е и официален телекомуникационен партньор на държавната администрация.

Възможността за предоставяне на tailor-made пакети, спрямо специфичните нужди на клиента, технологичната гъвкавост и широкия спектър от мрежови услуги (метро, междуградска, международна свързаност, вкл. точки на присъствие в различни data-centers) прави Т БРОС предпочитан партньор за компаниите с високи изисквания и сигурността на интернет доставката (пълна неутралност при IP transit, ултра висок uptime, поддръжка на всички стандартни мрежови технологии).

Външни и „наблюдаващи“ справочни ресурси:

Корпоративни планове