Галина Костова

ПФК ЛЕВСКИ си партнира с Т БРОС ООД над 20 години. Екипът на IT компанията проектира, разработи и внедри, множество иновативни решения, които помагат на клуба. Първият уеб сайт на ПФК ЛЕВСКИ, първата в България електронна система за издаване на билети, система за издаване и мениджмънт на сезонни билети, доставката на Интернет, колокиране и цялата мрежова инфраструктура са само част от проектите, в които си партнираме.