Т БРОС вече е член на DATA-IX

in Blog
Посещения: 1173
data-ix logo

Следвайки плана за развитие на международната си свързаност, нашата компания стана член на още един европейски Internet exchanges - DATA-IX. Директната връзка с 550 автономни системи, над 133 хил. IPv4 и 46хил. IPv6 префикса, добавя нови пътища към Интернет трафика и предоставя възможности за частни сесии с доставчици на съдържание и компании, които не са представени в България. Голяма част от Интернет трафика от източно-европейските и азиатски държави имат свързаност към DATA-IX, както и отделен мини IX в Украйна.

Как ще се отрази на тази връзка на Интернет-микса, предоставен от Т БРОС?

Директната свързаност осигурява бърз и надежден достъп до всички услуги и съдържание предоставяни от другите участници в DATA-IX, без трафика да зависи от международната свързаност (в случая Tier 1 up-link на Т БРОС). Компании, които имат рестриктивни политики за публичен peering, са с отворена възможност за частни peering сесии и обмяна на трафик. За такива, с които имаме вече директна свързаност или чрез други IX, това е алтернативен път, както и възможност за ползването на селективна политика за доставяне на съдържание през много точки на свързаност.
Може да тествате "пътя" през публичния looking glass на Т БРОС - lg.tbros.net

Балансираният трафик (входящ/изходящ) на нашата компания, като корпоративен Интернет доставчик и доставчик на съдържание (хостинг/ко-локейшън услуги), ни прави предпочитан партньор за директна свързаност (peering) със световните CDN & Cloud компании. Пълната поддръжка на IPv6, както и присъствието ни в различни datacenters и IXP ни дава възможност за многоточкова свързаност, гъвкавост и висока капацитет, като намалява времената на достъп, увеличава общия обем и подобравя "микса" на трафика.